dijous, 16 d’abril de 2020

INVESTIGA I REFLEXIONA

Busca informació sobre què és el Moviment de països no alineats. Quin era l'objectiu d'aquests països en voler-se constituir com a tal? Quins països van alinear-se amb aquest grup?

Per últim, reflexiona: quan després de la II Guerra Mundial molts dels estats que havien estat colonitzats van aconseguir la independència de les respectives metròpolis quin problemes es devien trobar a l'hora de començar a avançar com a sobirans?

dilluns, 13 d’abril de 2020

COMENTARI DE TEXT: LA CONFERÈNCIA DE BANDUNG

“Hoy hay un nuevo espíritu en Asia. Asia ya no será pasiva (…). Se ha puesto fin al Asia sumisa, ahora está viva y es dinámica (…). Estamos firmemente decididos a no ser dominados por ningún país ni por ningún continente (…). Nosotros somos grandes países del mundo y queremos vivir libres, sin recibir órdenes de nadie. Somos conscientes de la importancia que tiene mantener relaciones de amistad con las grandes potencias (…), pero en el futuro tan sólo cooperaremos en relación de igual a igual.
Todas las naciones tienen derecho a escoger libremente sus propios sistemas políticos y económicos y su propio medio de vida de conformidad con los principios de las Naciones Unidas (…). Porque hemos sufrido durante mucho tiempo el colonialismo y la hegemonía es por lo que alzamos nuestra voz con ellos. Y por esto tenemos que velar para que no nos amenace ninguna otra forma de dominación (…)”.
Discurso de clausura de la Conferencia de Bandung, 24 de abril de 1955.

1. Exposa les idees principals del text
2. Busca informació sobre la Conferència de Bandung: quins estats es van reunir? amb quin objectiu? quins van ser els principals acords a què es va arribar?
3. Explica el concepte Tercer Món.


dijous, 2 d’abril de 2020

DARRERA ACTIVITAT DEL TEMA: SÍNTESI DEL CONFLICTE

Elabora on text on apareguin les paraules següents en què facis una síntesi sobre la trajectòria que va seguir la IIGM

DIA D
STALINGRAD
PACÍFIC
EUROPA
INVASIÓ POLÓNIA
PEARL HARBOR
DIVISIÓ FRANÇA
SALT DE GRANOTA
SUICIDI DE HITLER
AFRICAKORPS
POLÍTICA D'APAIVAGAMENT
BATALLA D'ANGLATERRA
EXPANSIÓ PER EUROPA
HIROSHIMA

dimarts, 31 de març de 2020

COMPROVA EL QUE HAS APRÈS SOBRE LA GUERRA DE MANERA LÚDICA I DIVERTIDA


INVESTIGA SOBRE LA IMPLICACIÓ ESPANYOLA EN LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

Com bé saps, Espanya va ser oficialment neutral durant la II Guerra Mundial. Ara bé, hi va estar implicada de maneres molt diverses. Investiga sobre els següents conceptes:

a/ La Divisió Leclerc: què va ser? qui la va formar? per què va ser important?
b/ La División Azul: què va ser? qui la va formar? què va fer?
c/ Durant la guerra, Himmler, alt comandament nazi, va visitar un conegut centre religiós català. Quin? Quin era el seu objectiu? El va satisfer? 

dilluns, 30 de març de 2020

CORRECCIÓ D'ACTIVITATS: "Investiga sobre el Memorial de la Pau d'Hiroshima"


El missatge en anglès és “No more Hiroshimas”, és a dir, el propòsit que no es torni a repetir mai que una ciutat pateixi un atac nuclear.

Els efectes van ser terribles i de molt diversa índole: aquelles persones que van morir al moment, aquelles que ho van fer en dies posteriors, les que van patir seqüeles físiques o psíquiques que els acompanyarien de per vida,  les que amb el temps desenvoluparien alguna patologia derivada dels efectes de la radiació (que en molts casos va dur-los a la mort) i, fins i tot, aquelles que van tenir fills amb posterioritat i van patir deformitats a causa dels efectes de la radiació sobre els pares, entre d’altres.

La Sadako va ser una nena d’Hiroshima que tenia dos anys quan la bomba atòmica va caure sobre la ciutat. Deu anys després, a causa dels efectes de la radiació, va desenvolupar una leucèmia. Segons una llegenda japonesa, si fas 1000 grues de paper aconseguiràs fer realitat el teu desig més profund. La nena va començar a fer-ne amb la voluntat d’arribar a les 1000 però, malauradament, va morir l’octubre de 1955, quan només n’havia pogut fer 644. Els seus amics van seguir fent-ne fins arribar al miler, per trametre el missatge de voler evitar guerres futures a qualsevol part del món.